• Training
  • EggsBanner
  • Booklets
  • Catalogue

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

RT @MsCarysT: Dyma sefydliad arbennig iawn sy’n cynnig cyfle ffantastig / I love this organisation and this a fantastic opportunity https:/…

Read more

UNCRC in Wales

RT @meiccymru: Happy New Year Blwyddyn Newydd. Did you know that there are 54 articles of the @uncrc_wales as its Jan, the first month-the…

Read more

UNCRC in Wales

RT @childcomwales: Who's joining us for the first #RightsHour of 2018!? Let us know how you'll be promoting children's rights over the co…

Read more

UNCRC in Wales

RT @complantcymru: Pwy bydd yn ymuno gyda ni heddiw am #AwrHawliau cynta 2018!? Rhwnnwch y ffyrdd rydych chi'n bwriadu hyrwyddo hawliau p…

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YF logo white  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo