block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Amddiffyn rhag gorfodi i ymladd mewn rhyfeloedd gwrthdaro

 
Disgrifiad
Ni ddylai llywodraethau adael i blant dan bymtheg oed ymuno â’r fyddin. Dylai plant mewn parthau rhyfel gael gwarchodaeth arbennig.
 
Cysylltiadau Cynradd:
 
Cysylltiadau Ychwanegol:
Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo