block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Bod yn ddinesydd ac yn aelod o deulu

 
Disgrifiad
Mae gan bob plentyn hawl i enw a gofrestrwyd yn gyfreithiol, hawl I genedligrwydd a hawl i wybod am a, chyhyd ag y bo modd, i dderbyn gofal gan ei rhieni.
 
Cysylltiadau Cynradd:
 
Cysylltiadau Ychwanegol:
Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo