• Booklets
  • Catalogue
  • EggsBanner
  • Training

block texture border muted

Gŵyl Llên Plant Caerdydd - Ebrill 21 - Ebrill 29

 

 

Yn Galw pob llyfrbryf...

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl

Ebrill 21 - Ebrill 29

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd bellach yn ei 6ed blwyddyn ac fe’i cynhelir dros ddau benwythnos gyda digwyddiadau i ysgol yng nghanol yr wythnos. Mae’r ŵyl yn cynnwys mwy na 40 o ddigwyddiadau gan gynnwys sesiynau crefft AM DDIM a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau i ysgolion a gynhelir mewn canolfannau eiconig ledled canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Amgueddfa Cymru a Stori Caerdydd.

 

Mae’r ŵyl, a anelir yn bennaf at blant 3-11 mlwydd oed, yn parhau i greu darllenwyr am oes wrth ddiddanu a thanio brwdfrydedd plant am ddarllen. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau, gweithgareddau crefft, cwisiau a gemau ac ambell ymddangosiad  gan gymeriad neu dda!

 

Mae’r awduron a’r darlunwyr gwadd yn cynnwys Petr Horáček, Sibéal Pounder, Tom Percival, Catherine Fisher, Huw Aaron, Tom Palmer, Steven Butler a Jonathan Meres i enwi ond rhai.

 

Cynhelir Gŵyl Llên Plant Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llenyddiaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru.  

 

Am fwy o wybodaeth, gweler: https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/#/

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.