• Catalogue
  • EggsBanner
  • Training
  • Booklets

block texture border muted

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

 

 

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwrnod wedi'i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

 

Ar draws y byd mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau'r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

 

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy'n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â'r Diwrnod neu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yma.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.