• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Cymru Ifanc

Mae wefan newydd Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.Cymru Ifanc

Wales MapCY

A hoffech chi Adnoddau Hawliau Plant?

Gallwn ddarparu erthyglau, taflenni a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol, oedolion, plant a phobl ifanc am hawliau plant ac am Gonfensiwn y Cenhedloaeth Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i ofyn am ddeunyddiau.

Eggs

Meic Cymru

Angen gwybodaeth? Angen cyngor? Hoffet ti gael rhywun sydd yno i ti? - Cysyllta â MEIC

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud.

Cysyllta â MEIC yn y Gymraeg neu’n Saesneg, Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gelli gysylltu â ni drwy’r ffôn, e-bost, testun SMS neu neges wib. Mae MEIC yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti.  MEIC Rhywun sydd yno i ti

 

meic

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) - pecyn e-ddysgu

Bydd y pecyn e-ddysgu hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc.

Mae wedi ei gynllunio i roi cyflwyniad ar CCUHP ac yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos, dolenni i wybodaeth ychwanegol a gwefannau eraill.

Bu plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn natblygiad y pecyn.

Rydyn ni eisoes wedi cael adborth rhagorol yn ystod y cyfnod peilot:

"Byddai'r hyfforddiant yn rhagorol i'w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â gweithwyr proffesiynol"

Lawrlwythwch y ffeil zip yma neu cliciwch ar y ddelwedd i fynd yn syth i'r hyfforddiant. 

ELearningCY

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.