• Booklets
  • Catalogue
  • Training
  • EggsBanner

block texture border muted

CCUHP E-Ddysgu

Bydd y pecyn e-ddysgu hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc. Mae wedi’i gynllunio i gynnig cyflwyniad i CCUHP a fydd yn cefnogi ac yn helpu pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc, ac mae’r hyfforddiant yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos a dolenni i wefannau a gwybodaeth ychwanegol.

Lansiwyd y pecyn e-ddysgu gan Lywodraeth Cymru ar yr 20fed o Dachwedd 2012 i ddathlu Diwrnod Byd-Eang y Plant, sef y diwrnod a neilltuwyd gan y Cenhedloedd Unedig ym 1954 i ddathlu plant a’u hawliau.

Bu plant a phobl ifanc yn cyfrannu at ddatblygu’r pecyn ac rydyn ni wedi cael adborth rhagorol gan y gweithwyr proffesiynol a wirfoddolodd i gymryd rhan yn y cyfnod peilot:
“Byddai’r hyfforddiant yn rhagorol i’w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â gweithwyr proffesiynol.”

“Ar y cyfan, dwi'n meddwl ei fod yn adnodd da fel man cychwyn i weithwyr proffesiynol sydd heb fawr o amser i fynychu hyfforddiant.”

E-Learning CY

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.