block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Gwasanaethau iechyd

 
Disgrifiad
Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o ansawdd da ac i ddwˆ r glân, bwyd maethlon ac amgylchedd glân iddyn nhw gadw’n iach. Dylai gwledydd cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn.
 
Cysylltiadau Cynradd:
Local Authority
 
Cysylltiadau Ychwanegol:
Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo