block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Gwybodaeth

Datblygwyd ar app hwn ar gyfer Llywodraeth Cymru er mwyn helpu pobl sy'n byw yng Nghymru i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hawliau plant a phobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylid parchu hawliau plant a phobl ifanc. Yn yr adran hon, cewch wybod mwy ynghylch pam fod yr app hwn wedi'i wneud, a sut y gallwch roi gwybod i Llywodraeth Cymru sut y gellir gwella'r app.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo