block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Parchu rhieni/gofalwyr

 
Disgrifiad
Dylai llywodraethau barchu hawliau a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio ac arwain eu plant fel eu bod, wrth dyfu, yn dysgu sut i ddefnyddio’u hawliau’n briodol.
 
Cysylltiadau Cynradd:
Local Authority
 
Cysylltiadau Ychwanegol:
Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo