• EggsBanner
  • Training
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Participation Loving Alien People (PLAPs)

Estroniaid bach cyfeillgar yw’r PLAPS, sydd wedi dod i lawr o'r Planed PLAP i helpu plant i gymryd rhan. Y mae'r pecyn cwricwlwm hwn yn adnodd gwych i'r ystafell ddosbarth gynradd, sesiynau amser cylch, neu at ddefnydd rhieni yn y cartref.

Mae'n cynnwys:

  • Storïau am deulu a chymuned PLAP;
  • Caneuon;
  • Cerddi; ac
  • Amrywiaeth o weithgareddau, megis taflenni gwaith, cardiau fflach, pypedau bys, a mygydau.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r pecyn!

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.